väznikový krov

Dostali ste sa do bodu, kedy zvažujete či postavíte dom s moderným väzníkovým krovom alebo s tým tradičným? Obe krovy ponúkajú niekoľko výhod a nevýhod. Viete, aký je medzi nimi rozdiel a aký typ krovu sa oplatí mať?

Väzníkový krov

Medzi moderné typy krovov môžeme určite zaradiť práve väzníkový krov, ktorý sa používa vo väčšine novostavieb v krajinách v USA a v západnej Európe. Väzníkový krov predstavuje ľahkú, priestorovo stuženú a stabilnú konštrukciu, ktorá je vytvorená z jednotlivých hranolov, ktoré sú vopred podľa projektu narezané, ošetrené proti vlhkosti, aby sa netvorili plesne, huby, prípadne ošetrené pred nežiaducim hmyzom a ohňom. Jednotlivé hranoly sú pospájané oceľovými styčníkovými doskami. Celý väzníkový krov je vyrobený vopred vo výrobných halách, ktoré majú na starosti špecializované firmy, ktoré väzníkový krov naprojektujú, vyrobia a privezú na miesto stavby, kde ho aj zmontujú. Jednotlivé väzníky, ich dĺžka a tvar, sú ovplyvnené celkovým tvarom krovu, a teda veľkosti strechy, jej rozpätia, sklonu a tým, ako bude ďalej využívaný tento priestor pod ním.

Výhody väzníkové krovu

– menej náročný na ľudskú prácu,

– lacnejší oproti tradičnému krovu,

– úspora materiálu pri stavbe,

– rýchla doba montáže a presnejšia stavba,

– nižšia záťaž na základy a steny domu kvôli nízkej hmotnosti krovu,

– vhodné pre malé bungalovi, ale aj väčšie budovy,

– tvar je možné prispôsobiť a využiť aj na netradičnú architektúru.

väznikovy krov

Tradičný krov

Tradičným krovom sa rozumie klasická stavba krovu, ktorú tvorí drevená viazaná konštrukcia. Konštrukcia sa skladá z jednotlivých častí reziva a je vytvorená priamo na mieste stavby domu. Vopred naprojektované rezivá sú privezené na miesto stavby, kde ich tesári skonštruujú do tvaru krovu. Pri stavbe krovu nie je nutné využiť žeriav ani použiť špecializovanú firmu. Oproti väzníkovému krovu sa tradičný krov ukladá na obvodové a vnútorné nosné steny, čo môže byť problémom a obmedzením pri návrhu vnútornej dispozície. Pri tradičných krovoch je nutné vytvoriť aj stropnú konštrukciu, pod ktorou sa však vytvorí priestor, ktorý je možné ďalej využiť aj ako obytný priestor.

Výhody tradičného krovu

– krov je možné zhotoviť priamo na mieste,

– nie je nutné využiť špecializovanú firmu ani žeriav,

– priestor je možné využiť aj ako obytný priestor,

– vhodný pre väčšie sklony striech, viac ako 30°.

Nevýhody tradičného krovu

– náročný na ľudskú prácu,

– náročnejšia stavba na čas,

– spotreba väčšieho množstva materiálu,

– nákladnejšia stavba oproti väzníkovému krovu,

– väčšie zaťaženie nosnej konštrukcie stavby,

– nie je vhodný pre nízke sklony.

tradičný krov

Ak sa budete rozhodovať medzi väzníkovým a tradičným krovom, zohľadnite najmä cenu stavby krovunáklady na realizáciu a čas, dokedy chcete mať krov postavený. Rovnako zvážte aký veľký sklon strechy chcete mať a či potrebujete mať podkrovný priestor pod strechou alebo nie.

2 comments

Comments are closed.

Login

Register

terms & conditions