Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Týmto udeľujem súhlas spoločnosti DrevoDom – Zvolen s. r. o., Zvolen 5257, 960 01 Zvolen, IČO: 46998632, DIČ: 2023689580, IČDPH: SK2023689580, Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.23633/S (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje:

  – meno a priezvisko
  – názov spoločnosti
  – e-mail
  – telefónne číslo
  – adresa bydliska/sídla spoločnosti
  – cookies v prehliadači

 2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail, adresu/sídlo spoločnosti a cookies v prehliadači je nutné spracovať za účelom marketingu . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.
 1. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na drevodomzvolen@gmail.com alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

– Poskytovateľ softvéru pre hromadnú elektronickú poštu MailChimp.com
– Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

– vziať súhlas kedykoľvek späť,
– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
– požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

Login

Register

terms & conditions