Divadelná 4 (Obchodný dom Wittmann), 960 01 Zvolen, SR
Pondelok - Piatok 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
+421 910 835 761

Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou z Európskej únie

  • Úvod
  • Drevostavby
  • Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou z Európskej únie
Európska únia
Ministerstvo dopravy a výstavby
Názov prijímateľa:
DrevoDom – Zvolen s.r.o.
Sídlo prijímateľa:
Kimovská 2341/4, 960 01 Zvolen
Názov projektu:
Inovácia vo výrobe nízkoenergetických montovaných domov
Miesto realizácie projektu:
Detva, katastrálne územie Očová
Výška poskytnutého NFP:
102 653,67 EUR
Stručný opis projektu:
Spoločnosť DrevoDom Zvolen sa zaoberá výrobou nízkoenergetických montovaných drevostavieb a väzníkových krovov. V priebehu výrobného procesu využíva priemyselné technológie, a to v oblasti perspektívnej špecializácie RIS3 SK – Zhodnocovanie domácej surovinovej základne, t.j. produkty drevospracujúceho priemyslu – zvyšovanie pridanej hodnoty produktov v sektoroch priemyselného spracovania dreva a podpora technológií spracovania dreva – výroba nízkoenergetických montovaných drevostavieb a väzníkových krovov.

Hlavným cieľom projektu bola inovácia procesu výroby nízkoenergetických montovaných drevostavieb a väzníkových krovov, s cieľom dosiahnutia hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Inovácia procesu výroby umožnila cez výrobu kvalitnejších produktov, zníženej chybovosti a následných opráv, zvýšenie produktivity práce, zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie, zníženie energetickej náročnosti výroby, zlepšovanie hospodárskeho výsledku a rast konkurencieschopnosti spoločnosti.

Išlo o inováciu procesu, čo sa dosiahlo prostredníctvom obstarania uhlovej skracovacej píly, linky na drevostavby-príslušenstvo a CAD/CAM softvérového systému.

Realizáciou projektu boli dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele: Počet inovovaných procesov: 2
Fotogaléria:
Galéria
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu:
Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu:

Zaujímavé články

Cena výstavby a kvalita

Cena výstavby a kvalita

Pre každého je určite lákavé vybrať si na stavbu svojho domu stavebníka, ktorý ponúkne najnižšiu cenu. Treba si však dať pozor na to či je táto ponuka najnižšia, prípadne najvýhodnejšia. Keď jeden staviteľ dáva cenovú ponuku, ktorá je oveľa nižšia ako iná, je dôležité položiť si otázku: "Ako je to možné?"

Inšpirácia pre použitie drevených stien v modernej domácnosti

Inšpirácia pre použitie drevených stien v modernej domácnosti

Steny z prírodného dreva prinášajú do interiéru s pokoj a pripomínajú vám, aby ste sa obklopili jednoduchými prírodnými materiálmi.

Nízkoenergetický dom? Požiadajte o príspevok do výšky 8000 €!

Nízkoenergetický dom? Požiadajte o príspevok do výšky 8000 €!

Ak ste náhodou nepostrehli, dávame do pozornosti, že vláda SR rokovala o doplnení a zmene niektorých podmienok a požiadaviek spojených so štátnymi príspevkami na nízkoenergetický rodinný dom.

Ako vybrať kúrenie do domu?

Ako vybrať kúrenie do domu?

Vykurovanie je nevyhnutnou súčasťou každého domu. Pri rozhodovaní o tom, aké vykurovanie si vyberiete, máte dve možnosti: podlahové alebo radiátorové kúrenie. Prezrite si krátky prehľad ich výhod a nevýhod.

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?