Väzníkový krov

Väzníkový krov predstavuje ľahkú, priestorovo stuženú a stabilnú konštrukciu krovu.Väzníkovým krovom je možné realizovať rôzne typy tvarov striech od stanových striech s rôznymi sklonmi, až po pultové a ploché strechy.

Drevené priehradové konštrukcie sú cenovo výhodnou alternatívou ku klasickým krovom a oceľovým konštrukciám.

Firma DrevoDom – Zvolen s.r.o., používa technológiu MITEK, t.z. spájanie drevenej konštrukcie oceľovými styčníkovými doskami s prelisovanými hrotmi. Je to moderná spojovacia metóda, ktorá umožňuje vysokú optimalizáciu návrhu, minimalizovanie spotreby dreva a spojovacích prostriedkov.

Pre vašu strechu zabezpečíme

 • kompletný návrh nosnej konštrukcie krovu
 • cenové kalkulácie na dodávky krovu všetkého druhu
 • spracovanie kompletnej dokumentácie krovu vrátane statickej analýzy návrhu prvkov konštrukcie
 • vlastnú výrobu nosných prvkov krovu na kompletných technologických linkách
 • všetky montážne práce na montážach konštrukcií krovu

Kde je výhodné použiť väzníkový krov?

 • strechy rodinných domov rozmanitých tvarov s využiteľným, alebo nevyužiteľným podkrovím
 • veľkorozponové viaclodné väzníkové priehradové strešné konštrukcie obchodných, priemyselných, poľnohospodárskych a športových stavieb
 • celodrevené systémy (bytové a rodinné domy, nadstavby, haly, jazdiarne, hangáre, telocvične)

Výhody použitia väzníkového krovu

 • krov + strop = 2 v 1
 • rýchla montáž
 • možnosť úložného priestoru v podkroví
 • statická spoľahlivosť
 • rozpätie konštrukcií až 20 m
 • vysoká tvarová a konštrukčná variabilita
 • nízka hmotnosť
 • vysoká miera prefabrikácie
 • výhodné ceny
 • ekologický výrobok
 • kvalitný technický servis

Bezpečnosť väzníkových konštrukcií

Statický výpočet a dimenzovanie väzníkov realizujeme pomocou softvéru firmy Mitek, ktorý akceptuje platné európske normy. Z väzníkov vytvárame priestorovú konštrukciu tak, aby bola preukázateľne zabezpečená jej mechanická odolnosť a priestorová stabilita. Výpočty a návrhy sú kontrolované autorizovaným statikom.

Proces návrhu drevených konštrukcií a striech spĺňa požiadavky normy EN 14250:2010.

Spoločnosť DrevoDom – Zvolen vlastní Certifikat zhody systemu riadenia vyroby 1301-CPR-1144.

Login

Register

terms & conditions