Pre každého je určite lákavé vybrať si na stavbu svojho domu stavebníka, ktorý ponúkne najnižšiu cenu. Treba si však dať pozor na to či je táto ponuka najnižšia, prípadne najvýhodnejšia.

Keď jeden staviteľ dáva cenovú ponuku, ktorá je oveľa nižšia ako iná, je dôležité položiť si otázku: „Ako je to možné?“

Tu je niekoľko vecí, ktoré by ste si mali pred podpísaním zmluvy s vybratou spoločnosťou prediskutovať:

Realistické ceny produktov

V počiatočných fázach stavebného procesu je pochopiteľné, že nepoznáte každý produkt či materiál, ktorý sa dostane do vášho domova. Z tohto dôvodu niektorí stavitelia budú počítať v ponuke dostupné materiály s najnižšími cenami, a nie počítať s priemernými cenami produktov. Najlepšie prípadne pre Vás najvýhodnejšie materiály často nie sú práve tie najlacnejšie.

Pred spracovaním ponuky by ste mali poskytnúť staviteľovi čo najviac podrobností o tom, čo by ste chceli v novom domove, a požiadajte ho o rôzne alternatívy každého produktu, aby ste si mohli jasne predstaviť, aké sú vaše preferované.

Či ponuka spĺňa alebo prekračuje zaužívané štandardy.

Stavebný zákon určuje minimálne normy pre novú výstavbu domu. Dobrý staviteľ bude pri stavaní tieto normy prekračovať, aby pre vás vytvoril kvalitnejší domov.

Známe značky a energeticky účinné výrobky

Dôveryhodné značky často pôsobia lepšie a majú rozsiahlejšie záruky ako menej známe značky.Minúť viac za kvalitné produkty by mohlo znamenať vyhnúť sa problémom a vyššími nákladmi na opravu alebo nahradenie zle spravenej stavby. Pokiaľ ide o domáce výrobky a systémy, staré príslovie „dostanete to, za čo si zaplatíte“, je často pravda.

To sa týka aj energeticky účinných výrobkov a praktík. Zatiaľ čo by ste mohli zaplatiť viac za energeticky efektívny produkt na začiatku, Vám v skutočnosti ušetrí peniaze neskôr a často aj zvýši pohodlie vášho domova.

Kvalitné výrobky od kvalitných značiek

Nebojte sa požiadať staviteľa o zoznam konkrétnych firiem, ktoré využíva na nákup materiálov. Snažte sa zabezpečiť, aby Váš staviteľ pracoval s renomovanými obchodmi, ktoré budú zárukou kvality vo vašom dome.

Pozitívne odporúčania

Pred prijatím konečného rozhodnutia je dobré skúsiť osloviť, prípadne si prečítať recenzie od minulých a súčasných klientov stavebnej firmy. Staviteľ by mal bez problémov poskytnúť klientovi odporúčania a ponúknuť možnosť osobného stretnutia s klientom, aby ste sa mohli porozprávať o Vašich predstavách a skúsenostiach. Vďaka tomu sa môžete presvedčiť či ste si vybrali staviteľa, ktorý sa zameriava aj na hodnotu a nie len cenu.

Vyhraďte si čas na pozorné preštudovanie cenovej ponuky. Spýtajte sa na všetko, čomu úplne nerozumiete hlavne čo sa týka použitých stavebných materiáloch, systémoch a postupov, ktoré stavebník zaradil do cenovej ponuky. Súčasťou kvalitnej stavebnej zmluvy by mal byť detailný popis všetkých spomenutých vecí a mala by byť v rozsahu 20 až 30 strán.

Ak sa zameria na kvalitu skôr než na najnižšiu cenu, dostanete nielen presnejšiu cenovú ponuku a kvalitnejší domov, ale aj príjemný zážitok z bývania vo Vašom vysnívanom dome!

Login

Register

terms & conditions