Optimálna vlhkosť vzduchu vplýva priaznivo na zdravie človeka. Suchý vzduch či nadmerná vlhkosť naopak pôsobí na zdravie a na kvalitu bývania negatívne. Ako ovplyvniť vlhkosť vzduchu v drevodome a aký spôsob vetrania je ten správny?

Optimálna vlhkosť vzduchu v drevodome

Optimálna vlhkosť vzduchu či už v montovanom dome alebo v murovanom by mala byť v rozmedzí od 40 do 60 %. Pri izbovej teplote 20 °C by však vlhkosť nemala prekročiť hranicu 50 %. Udržiavať optimálnu vlhkosť vzduchu v drevodome môže byť pomerne náročné, a to najmä v prípade, ak je narušená stavba drevodomu alebo nefunguje rekuperácia vzduchu tak, ako by mala. Dôležité je preto vedieť, že optimálna vlhkosť vzduchu vplýva na zdravie človeka a kvalitu bývania pozitívne, preto je potrebné ju udržiavať.

vlhkost

Ako vzniká neprimeraná vlhkosť vzduchu v drevodome?

Existuje viacero spôsobov, ako môže neprimeraná vlhkosť vzduchu v drevodome vzniknúť. Zjednodušene môžeme povedať, že neprimeranú vlhkosť vzduchu spôsobuje:

  • sušenie mokrej bielizne v interiéri drevodomu
  • nesprávny ventilačný systém
  • neprimerané alebo nadmerné vetranie
  • nerovnomerné rozloženie tepla v drevodome
  • nesprávna prevádzka vykurovacieho systému
  • nekvalitná stavba
  • zatekanie strechy
  • nadmerné množstvo izbových rastlín
  • nedostatočná vzdušnosť interiéru a nadmerné množstvo nábytku

V kombinácii s nadmerným varením, umývaním a sprchovaním, pri ktorom sa taktiež vytvára para, môže byť riziko vzniku vlhkého vzduchu väčšie.

Riziká suchého a vlhkého vzduchu v drevodome

Čo v prípade, že sa vyskytuje vo vašej domácnosti dlhodobo suchý alebo nadmerne vlhký vzduch? Suchý vzduch môže vplývať na zdravie človeka negatívne. Suchý vzduch ovplyvňuje najmä dýchacie problémy, spôsobuje vysychanie slizníc a taktiež znižuje obranyschopnosť organizmu. Suchý vzduch v domácnosti taktiež nie je vhodný pre alergikov a astmatikov. Na druhej strane vlhký vzduch môže spôsobovať tvorbu plesní v drevodome, ktoré následne môžu spôsobovať poškodenie nosných konštrukcií drevodomu a šírenie mikroorganizmov.

Spôsoby regulácie vlhkosti v drevodome

Regulácia vlhkosti a teploty v domácnosti je dôležitá. Na regulovanie vlhkosti v drevodome môžete využiť napríklad regulátory vlhkosti, odvlhčovače alebo zvlhčovače vzduchu či termostaty. Kombináciou týchto prostriedkov môžete udržať v drevodome vlhkosť optimálnej hladiny. Dôležité je tiež pravidelné vetranie.

Výhody rekuperácie

Pri drevodome je dôležité si uvedomiť, že správne vetranie a rekuperácia pomáhajú pri vlhkosti vzduchu. Výhodou rekuperácie je predovšetkým to, že v domácnosti nevzniká prievan, rekuperácia prináša 24/7 čerstvý vzduch, znižuje vznik plesní a roztočov, znižuje prevádzkové náklady a zabezpečuje lepší spánok. Rekuperácia v domácnosti je vhodná aj pre astmatikov a alergikov, pretože zachytáva rôzne nečistoty.

Spôsoby vetrania vzduchu v drevodome

Aj vetranie vplýva na kvalitu bývania a na zdravie človeka. Správne vetranie však má svoje pravidlá. Ak chcete vetrať svoju domácnosť správne, mali by ste vedieť, že vetranie musí byť intenzívne. To znamená, že v intervale 5 – 10 minút otvorte okna v domácnosti dokorán, a to aj v prípade, že je vonku vlhký vzduch. Minimálne 3x denne by ste takto mali vetrať svoju domácnosť. Samozrejme, všetko závisí od rozmerov vášho drevodomu.

vetranie

Kľúčom optimálnej vlhkosti je výber dodávateľa drevodomu

Optimálnu vlhkosť vzduchu v domácnosti môže ovplyvniť aj dodávateľ vášho drevodomu. V prípade, že domácnosť nie je zostavená kvalitne, môžete mať s vlhkosťou problém. Pri konštruovaní nízkoenergetického drevodomu si môžete vybrať difúzne otvorený alebo difúzne uzavretý konštrukčný systém, ktorý je úzko spätý s vlhkosťou a klímou v dome. Zabezpečte si optimálnu vlhkosť v domácnosti vďaka konštrukčnému systému DIFFUFORM alebo COMFORT, ktorý vám v Drevodom Zvolen ponúkame.

V prípade, že máte záujem o kvalitné skonštruovanie drevodomu s optimálnou vlhkosťou vzduchu, neváhajte nás kontaktovať do Drevodom Zvolen.

Login

Register

terms & conditions