Či už sa rozhodnete stavať dom na kľúč alebo len hrubú stavbu, určite budete hľadať alternatívy a spôsoby, ako ušetriť na energiách. Výskumy a merania dokazujú, že drevodomy dokážu udržať teplo ešte lepšie ako murované stavby. Ako je to možné?

Komplexne vybudovaný termo-izolačný systém

Nízkoenergetické domy sú tvorené kvalitnou difúzne uzatvorenou konštrukciou (sendvičová konštrukcia), ktorá je najčastejšie používaným a cenovo najdostupnejším systémom výstavby drevostavieb. Pozostáva z niekoľkých (termo)izolačných vrstiev:

  • fasádneho systému tvoreného polystyrénom potiahnutým sieťkou a omietkou
  • drevenej konštrukcie a OSB dosky
  • tepelnej izolácie
  • paronepriepustnou fóliou s inštalačnou predstenou uzatvorenou sadrokartónom

Jednotlivé vrstvy majú oproti murovaným domom s rovnakou hrúbkou obvodových múrov lepšie tepelno-izolačné vlastnosti. Čím je to spôsobné? Je to hlavne vďaka tomu, že takmer celú hrúbku plášťa drevodomov tvorí tepelná izolácia. Tá konzervuje teplo účinnejšie ako bežne používané „ťažké“ materiály ako tehly alebo tvárnice.

Čo tvorí izoláciu drevodomov?

Celková hrúbka izolácie, ale aj stien v dome vyrobeného z dreva závisí od požadovaného energetického štandardu. Vždy je však dôležité začať už od základov. Drevodomy sú izolované od základovej dosky, ktorá podlieha hydroizolácii. Ako v každej stavbe, aj v drevodome je nutné zateplenie sokla, a to 8 cm hrubým XPS polystyrénom.

Aby sme čo najviac eliminovali možné tepelné straty, je nutná aj izolácia obvodových stien hrubej stavby. Tvorí ju tvrdená minerálna 14 cm hrubá izolácia značky WOODSIL ISOVER a priečkové steny zase minerálna akustická 7,5 cm hrubá izolácia AKUPLAST ISOVER.

Keďže teplý vzduch vždy stúpa smerom nahor, je potrebné izolovať aj stropy. Z toho dôvodu sa pod nevykurovaným priestorom sa nachádza izolácia hrubá 40 cm (20 + 20 cm).

Napriek tomu však teplo môže unikať aj cez podlahy. Izoláciu podlahy tvorí 10 cm (5 + 5 cm) hrubý polystyrén ISOVER NEOFLOOR a systémová doska podlahového vykurovania z polystyrénu širokého 5,5 cm. Izolácia podlahy je doplnená o cementový poter s hrúbkou 6 cm umiestnený nad podlahovým teplovodným vykurovaním.

Výhody a funkcie tepelnej izolácie

Použitím vhodného typu tepelnej izolácie a jej vhodným zabudovaním v obalových konštrukciách na báze dreva dosiahneme:

  • reguláciu vlhkosti a z nej vyplývajúce zachovanie konštrukcie v suchom stave a spoľahlivá pevnosť materiálov
  • zabezpečenie čistoty vzduchu, splnenie hygienického kritéria bez tvorby plesní
  • elimináciu tepelných strát vedením a prúdením zaručujúcu dlhú životnosť konštrukcie
  • požiarnu bezpečnosť

1 Comment

Comments are closed.

Login

Register

terms & conditions