Ak ste náhodou nepostrehli, dávame do pozornosti, že vláda SR rokovala o doplnení a zmene niektorých podmienok a požiadaviek spojených so štátnymi príspevkami na nízkoenergetický rodinný dom. Jedným z výsledkov tohto rokovania bolo, že dotáciu možno poskytnúť až do výšky 8 000 eur. Táto novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť už od 1. mája 2019.

Aké podmienky pre získanie tejto dotácie musíte splniť? Čo musí obsahovať vaša žiadosť?

Podmienky pre získanie príspevku na nízkoenergetický rodinný dom

  • rodinný dom a stavebné konštrukcie spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po decembri 2014
  • celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m²
  • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky a je využívaný výlučne na bývanie
  • na rodinný dom doposiaľ nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona

Náležitosti žiadosti o príspevok na nízkoenergetický rodinný dom

Prílohami k žiadosti je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:

  • originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie rodinného domu
  • kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia rodinného domu
  • plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku na rodinný dom s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov
  • fotodokumentácia rodinného domu

Príspevok na vypracovanie projektu

Žiadateľ môže, navyše, získať príspevok vo výške najviac 800 eur na náklady spojené s vypracovaním projektu zateplenia rodinného domu. Tento príspevok si môžete uplatniť aj na náklady spojené s vypracovaním žiadosti o príspevok a vypracovaním energetického certifikátu.

Kompletnú vyhlášku ako aj doplnenie zákona o energetickej hospodárnosti budov nájdete tu. Žiadosť o príspevok na nízkoenergetický rodinný dom si môžete stiahnuť tu.

Ak si ale myslíte, že dom s takmer nulovou spotrebou energie si nikdy nepostavíte, ste na omyle. Každá novostavba od roku 2020 bude musieť podliehať tomuto štandardu!

Okrem toho, výstavba nízkoenergetických drevodomov so sebou prináša niekoľko benefitov. Drží teplo účinnejšie ako murovaný dom a, dokonca, nemôže ani zhorieť do tla!

Login

Register

terms & conditions