Výroba a montáž

Drevo je základný materiál v stavbe montovaných domov. DrevoDom Zvolen stavia výhradne zo stavebného dreva (KVH), ktoré spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu. Kvalita firmy DrevoDom Zvolen závisí na úzkej spolupráci s odborne zdatnými a certifikovanými dodávateľmi.

Stavebný materiál drevo

Obnoviteľný zdroj, trvanlivý a zároveň dokonalá tepelná izolácia. Niet divu, že drevo ako stavebný materiál bol vždy veľmi populárny. Okrem toho sa vyznačuje príjemnou klímou v miestnosti, pretože drevo automaticky vyrovnáva relatívnu vlhkosť v závislosti na teplote v miestnosti a ročné obdobie.

Vlastná výroba

Vďaka vlastnej výrobe s kvalifikovanými pracovníkmi, firma DrevoDom Zvolen produkuje komponenty každého domu samostatne. Individuálne časti na mieru – steny, stropy a strešné prvky sú vyrobené bez ohľadu na počasie a pod neustálou kontrolou kvality. Vysoká úroveň prefabrikácie a spôsobu výroby umožňuje krátku a tak nákladovo efektívnu dobu výstavby.
Presne v dohodnutom termíne sa vyrobené časti ako sú steny, stropné a strešné prvky vykladajú na  mieste stavby pomocou žeriavu a kvalifikovaných pracovníkov, kde sa montujú. Všetky časti sú  presne spojené dohromady, aby vytvorili dokonalý celok.

Kvalitná montáž

Firma DrevoDom Zvolen disponuje vlastným montážnym tímom pre výstavbu montovaných domov a väzníkových krovov. Rovnako aj odborné práce, ako sú elektroinštalácie, vodoinštalácie, vykurovanie, montáž sadrokartónov, obklady a dlažby, zatepľovacie práce atď. sú zabezpečované na základe dlhodobo overenej spolupráce s jednotlivými subdodávateľmi, čo výrazne prispieva k dosiahnutiu vysokej kvality prevedených prác.