Radosť z nového domu so sebou prináša potešenie z toho, ako sa vaše hniezdo postupne rozrastá a jednotlivé kusy puzzle do seba zapadajú. Spolu so stavbou domu však prichádza aj množstvo starostí, papierovačiek a niekedy možno aj zbytočnej byrokracie. Máte hlavu preplnenú všetkých povinností ohľadom projektu vášho domu? Tento článok je určený pre všetkých, ktorí chcú mať dokumentáciu kompletnú a zosumarizovanú na jednom mieste.

 

Ako dlho trvá vybavovanie dokumentov?

Kompletné vybavenie dokumentov je časovo extrémne náročné. Mnoho inštitúcií má na vyjadrenie 30-dňovú lehotu. V prípade negatívneho postoja je potrebné hľadať podmienky, za akých podmienok je možné stavať. Tie sú väčšinou spojené s prepracovaním projektu a opätovným podaním na posúdenie. Takto sa celý proces získavania potrebných dokumentov môže natiahnuť aj na niekoľko mesiacov. Pred tým, ako úradu odovzdáte všetky potrebné dokumenty, musíte samozrejme vedieť, ako budete stavať. V prípade svojpomocnej stavby musíte k dokumentácii pridať aj vyjadrenie odborného dozoru stavby.

Dokumenty spojené s pozemkom

Inžinierske siete

Ak ešte žiaden pozemok nevlastníte, mali by ste začať hľadaním ideálnej lokality. Pred kúpou akéhokoľvek pozemku si vopred zistíte, či sú na pozemok privedené prípojky na jednotlivé inžinierske siete (voda, elektrina, plyn, kanalizácia a iné). Ak ste ich doposiaľ nenašli, v stavebnom povolení by ste mali hľadať potvrdenia o existencii jestvujúcich sietí. Teda miesta, kde sa na ne viete čo najefektívnejšie pripojiť. ak ste ich nenašli, je potrebné hľadať alternatívne riešenia.

 

Vecné bremená

Ďalej by ste si pri kúpe pozemku mali dať pozor aj na potenciálne vecné bremená a či sú vôbec na vašom budúcom pozemku doriešené všetky vlastnícke vzťahy. O pozemku by ste si mali zistiť aj to, či je skolaudovaný ako stavebný alebo rekreačný pozemok. Mnoho majiteľov a realitných agentúr vie s týmito pojmami narábať mimoriadne šikovne. Vy by ste tak mohli absolvovať obhliadku rekreačného pozemku, na ktorý v konečnom dôsledku ani len nedostanete hypotéku.

 

List vlastníctva

Ktorý je prvý dokument, ktorý pri stavbe domu potrebujete? List vlastníctva od vášho stavebného pozemku. Ak tento dokument máte v rukách a ste na ňom uvedený v kolonke vlastník, môžete pokračovať vybavovaním ďalších dokumentov.

 

Projekt stavby

V tomto období by ste už mali mať pripravený a spracovaný projekt vašej budúcej nehnuteľnosti. Ten je potrebné predložiť na jednotlivé špecializované úrady, aby sa k nemu v dohľadnej dobe vyjadrili.

Stavebné povolenie

Následne by ste mali zhromaždiť všetky potrebné dokumenty pre stavebné povolenie územné rozhodnutie.  Keďže vy sa chystáte stavať rodinný dom, tieto dva dokumenty sa vo väčšine prípadov spájajú do jedného konania. Najjednoduchšie však urobíte, ak túto nemilú povinnosť necháte na profesionálov v oblasti inžinieringu. Chcete ušetriť nejaké to euro a so stavbou sa neponáhľate? Pokojne sa do vybavovačiek môžete pustiť aj vy sami. Zvládol to už nejeden z nás.

 

Miestny úrad

Poverený pracovník na miestnom úrade by vám mal pri prvom kontakte vysvetliť, aké tlačivá od vás bude v nasledujúcich krokoch vyžadovať. Ich rozsah môže byť, samozrejme, rôzny. Záleží na tom, v akej lokalite sa nachádza váš pozemok. V tejto fáze sa môžete stretnúť s rôznymi zainteresovanými inštitúciami – správa ciest, železnice, povodie riek, letiská, štátne lesy, banské úrady a podobne. Stojí váš pozemok v blízkosti akejkoľvek inštitúcie? Pravdepodobne bude potrebné jej vyjadrenie, za akých podmienok môžete v danej lokalite stavať.

 

K výstavbe nehnuteľnosti je v každom prípade potrebné aj vyjadrenie samotnej obce alebo mestskej časti, v ktorej chcete stavať. Medzi potrebné dokumenty patrí aj stanovisko k zriadeniu vjazdu na pozemok, vyjadrenie obvodového úradu k odpadu či vyjadrenie pamiatkového úradu.

 

Máte už v rukách všetky potrebné dokumenty? Môžete ich smelo podať na stavebný úrad. Ten skontroluje projekt vášho domu, všetky vyjadrenia inštitúcií a všetky ostatné náležitosti. Ak je všetko v poriadku, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Avšak, pozor, pretože stavebné povolenie nadobúda platnosť až po uplynutí odvolacej lehoty!

 

Odvolacia lehota sa týka každého dotknutého majiteľa okolitej nehnuteľnosti, ktorý sa k vašej stavbe môže vyjadriť. Tento proces viete urýchliť písomným prehlásením všetkých zainteresovaných vlastníkov o tom, že k stavbe nemajú výhrady a vzdávajú sa odvolacej lehoty. V momente, keď stavebné povolenie nadobudne platnosť, môžete stavať!

Login

Register

terms & conditions