Väčšina z nás stavia dom prvýkrát v živote, takže celkom nevieme, čo nás čaká. Avšak, šťastie praje pripraveným. Práve preto sme pre vás vytvorili stručný zoznam najčastejších problémov, ktoré sa spájajú s dokumentáciou rodinného domu.

 

Zameranie pozemku

Kúpili ste si stavebný pozemok? Ak ste si ho kúpili od developerskej spoločnosti, všetky parametre už zmerané máte. Avšak, nezabudnite ich zahrnúť ako podmienku do kúpnej zmluvy. V opačnom prípade, je prvým a najdôležitejším krokom po kúpe stavebného pozemku jeho zameranie oprávneným geodetom. Ten by mal na vašom pozemku zamerať nasledujúce parametre:

  1. Polohopis – geodet vytýči hranice pozemku
  2. Výškopis – výškové zameranie
  3. Nulový bod – vzťažný výškový bod
  4. Zameranie inžinierskych sietí – voda, elektrina, plyn, kanalizácia

Stavebné povolenie

Ak sa vám podarilo úspešne odovzdať stavbu, blahoželáme! Stavbu teraz môžete odovzdať zodpovednému stavbyvedúcemu firmy, s ktorou ste uzatvorili zmluvu o dielo. Práve odovzdanie a prevzatie staveniska je zvyčajne prvým bodom vo vašom stavebnom denníku, preto ho tam nezabudnite zapísať spolu s časom, stavom, výškovými bodmi a inžinierskymi sieťami. Realizačný projekt by ste stavbyvedúcemu mali odovzdať v dvoch exemplároch – jeden bude slúžiť priamo pri stavbe a špinavých prácach a druhý stavbyvedúcemu na prípravu výstavby.

 

Stavebný denník

Vedeli ste, že vedenie stavebného denníka stavbyvedúcim je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona? Takýto zošit slúži na zaznamenávanie a kontrolu všetkých dôležitých udalostí a činností na stavbe. Obsahuje niekoľko farebných kópií pre stavebníka, stavebnú firmu, stavebný dozor a projektanta. Zapisujú sa doň odpovede na nasledovné otázky:

  • Čo počas daného dňa urobilo?
  • Koľko bolo na stavbe robotníkov?
  • Aké bolo počasie a teplota?

 

Harmonogram stavebných prác

Pri stavbe vášho domu rozhodne nechcete, aby mala zbytočné prestoje. Aj stavebné práce majú určitú postupnosť. Materiály je preto potrebné objednávať 1 až 2 týždne dopredu, no v špecifických prípadoch sa táto doba môže predĺžiť aj na 8 týždňov. Všetko by ste si tak mali premyslieť a naplánovať dopredu, aby vám a stavebnej spoločnosti šla práca od ruky.

Fotodokumentácia

Budete si chcieť niekedy v budúcnosti nainštalovať klimatizáciu, rekuperáciu, televízor na stenu alebo bazén na záhradu? Odporúčame vám preto naplánovať projekt tak, aby obsahoval všetko, čo by ste v dome alebo na záhrade chceli mať, teda plnú verziu vášho vysnívaného domu. Navyše, spravte si aj fotodokumentáciu všetkého, čo uznáte za vhodné. Elektroinštalácie, podlahového kúrenia, všetkých rozvodov, vrátane vody a kanalizácie. Takto budete mať všetko pripravené vopred a vyhnete sa zbytočnému sekaniu, búraniu či rekonštruovaniu.

 

Energetický certifikát

Všetky novostavby musia po 1.januári 2021 spĺňať energetickú triedu A0. Ako ale energetickú hospodárnosť domu viete zabezpečiť? V prípade starších domov alebo rekonštrukcie sú to hrubé múry, kvalitná strecha, prípadné zateplenie, či výmena radiátorov za nové.

 

Základom energetickej úspornosti novostavieb sú však mechanizmy na obnoviteľné zdroje energie. Konkrétne ide o inštaláciu Slnečných kolektorov, fotovoltické panely, tepelné čerpadlo, vodné elektrárne či veterné turbíny. Ich kombináciou dokážete zabezpečiť energetickú úspornosť A0 vašej domácnosti.

 

Ak teda všetky tieto dokumenty máte pripravené a všetko naplánované, hor‘ sa do práce! Máte nejaké pochybnosti ohľadom vašej stavby alebo potrebujete poradiť, prípadne vytvoriť cenovú ponuku na mieru? Sme tu pre vás, preto nás neváhajte kontaktovať.

 

1 Comment

Comments are closed.

Login

Register

terms & conditions