Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje cenu stavebného pozemku je dostupné napojenie na inžinierske siete s dostatočnými kapacitami, a to hlavne elektrina a ďalej podľa miestnych podmienok plyn, voda, splašková, dažďová kanalizácia, káblová TV, telefón.

Je potrebné od všetkých správcov sietí získať písomné súhlasy k napojeniu uvažovanej výstavby. Ešte pred inžinierskymi sieťami by ste sa mali presvedčiť, či sa v skutočnosti jedná o stavebný pozemok v súlade definície stavebného zákona, to znamená, že bude možné vôbec niečo postaviť a za akých podmienok, alebo s akými obmedzeniami. V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti o možnosti výstavby rodinného domu podľa Vašich predstáv, alebo uvidíte niektoré inžinierske siete ako problematické, doporučujeme na kúpu pozemku uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej bude stanovené, že pozemok sa kúpi až po vydaní územného rozhodnutia. Na vydanie územného rozhodnutia nie je nutné, aby bol žiadateľ majiteľom pozemku, stačí súhlas majiteľa. Vydanie kladného územného rozhodnutia s umiestnením stavby bude podkladom pre uzavretie kúpnopredajnej zmluvy.

Pozemok, ku ktorému nie sú privedené inžinierske siete, sa ich výstavbou môže značne predražiť.
Ďalším a nemenej dôležitým faktorom pri kúpe stavebného pozemku je možnosť napojenia na verejnú komunikáciu.

Login

Register

terms & conditions