Výber stavebného pozemku pre rodinný dom je najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré budete musieť  urobiť, preto je potrebné tomuto kroku venovať náležitú pozornosť. Je potrebné si uvedomiť, že si nevyberáme len pozemok, ale súčasne aj miesto, kde budeme žiť možno aj celý život.

Dôležité je nájsť vhodnú lokalitu s ohľadom na dochádzku do zamestnania, dochádzku detí do školy, záujmové krúžky, športové tréningy, dosah MHD, dostupnosť služieb, obchodov, zdravotníckych služieb apod..

Malé stavebné pozemky sú od 300 – 400 m2 a sú určené hlavne na radovú zástavbu. Min. šírka takejto parcely, ktorá umožňuje solídne dispozičné riešenie budúceho rodinného domu je od 6,5 m s tým, že dom bude navrhnutý na celú šírku parcely.

Veľkosť stredných pozemkov sa pohybuje od 400 – 800 m2 a sú vhodné na výstavbu menších samostatne stojacich rodinných domov, prípadne dvojdomov. Min. šírka takejto parcely je 16m. Všeobecne a zjednodušene môžete na šírku stavebnej parcely použiť vzorec: Šírka uvažovaného rodinného domu + 3 m na každú stranu.

Veľké parcely okolo 1000 m2 a viac, odpovedajú výstavbe väčších, prípadne viacgeneračných rodinných domov s bohatým zázemím v rekreačných plochách ako sú bazény, okrasné záhrady, poprípade tenisový kurt.

Pri výbere stavebného pozemku pre rodinný dom hrá dôležitú úlohu aj správny tvar pozemku.
Najvhodnejší je obdĺžnikový v pomere strán 2:3, kde kratšia strana je orientovaná k prístupovej komunikácii a jedným z najdôležitejších hľadísk je orientácia stavebného pozemku na svetové strany. V tomto prípade je ideálne napojenie na komunikáciu od severu, čo nám umožní optimálne južné oslnenie väčšiny obytných miestností.

Ďalším aspektom pri výbere stavebného pozemku pre rodinný dom je svahovitosť terénu, ktorý hrá významnú úlohu vzhľadom na budúce finančné nároky. Rovinaté a mierne svahovité pozemky sú ideálnejšie na zakladanie. Svahovité pozemky je potrebné upravovať, budovať zložité oporné múry, terasy, suterén pod celým domom, čo niekedy neprimerane predraží celú výstavbu.

Login

Register

terms & conditions