Slovné spojenie „tepelné čerpadlo“ sa v súvislosti so stavbou domu skloňuje stále častejšie. Je to pre jeho ekologickosť ale aj iné výhody. Ak sa ešte stále neviete rozhodnúť, či investovať do tepelného čerpadla, prečítajte si, na akom princípe pracujú a aké sú ich výhody a nevýhody.

Ako pracuje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo pracuje na princípe presunu energie. Teplo získava zo vzduchu, vody alebo zeme. Teplo, ktoré z týchto zdrojov odoberie, presúva na požadované miesto. Bežný používateľ má s istým typom tepelného čerpadla skúsenosti vďaka chladničke. Chladnička vytvára vo vnútri chlad a teplo presúva smerom von pomocou chladiča. Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá z okolia teplo a odovzdáva ho smerom napríklad do vykurovacieho systému. Druhým príkladom je klimatizácia. Klimatizácia je vlastne tepelným čerpadlom vzduch – vzduch.

Výhody a nevýhody tepelných čerpadiel

Najčastejšie spomínaná výhoda tepelných čerpadiel je nenáročnosť na spotrebu elektrickej energie. V prepočte dodávajú tepelné čerpadlá 2 – 5 násobok energie viac, ako jej prijmú. Sú tiež ekologickým riešením, ktoré využijete nie len na vykurovanie a ohrev vody, ale aj na chladenie. Nevýhoda tepelného čerpadla spočíva najmä vo vyšších nákladoch na jeho obstaranie.

Typy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá rozlišujeme podľa prostredia, z ktorého čerpajú energiu. Podľa tohto kritéria poznáme nasledovné typy.

Tepelné čerpadlo vzduch — voda

Tento typ tepelného čerpadla získava teplo z okolitého vzduchu a odovzdáva ho do teplovodného vykurovacieho systému. Tepelné čerpadlo vzduch — voda patrí medzi menej finančne náročné. Skladá sa z vonkajšej jednotky a výmenníka tepla. Nevýhodou je hlučnosť vonkajšej jednotky. Na to je potrebné myslieť pri jej inštalácii, aby nebola umiestnená v blízkosti okien nočnej časti domu. Jeho účinnosť je o niečo vyššia ako vykurovanie pomocou plynu. Je ale nižšia ako pri nasledovnom type. Nie je tiež veľmi vhodné pre extrémne nízke teploty.

Tepelné čerpadlo voda — voda

Ak sa v blízkosti domu nachádza zdroj vody, je možné využiť aj tento typ. Tepelné čerpadlo voda — voda môže čerpať vodu z jazera alebo zo studne. Podmienkou je čistota vody. Ak budete čerpať vodu zo studne, najväčšou výhodou je možnosť využitia aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. Pri čerpaní vody z jazera je vplyv okolitej teploty viac citeľný.

Nevýhodou tohto typu je náročnosť na inštaláciu. Ak budete čerpať vodu zo studne, budete potrebovať jednu studňu na prívod a jednu na odvod vody. Aj tento fakt zvyšuje náklady na realizáciu. Potrebné je tiež myslieť na pravidelnú údržbu systému.

Tepelné čerpadlo zem — voda

Tepelné čerpadlo zem — voda čerpá teplo zo zeme pomocou plošných zemných kolektorov alebo suchého vrtu. Prvý spôsob je najúčinnejší v hlinitej pôde, ktorá dobre zadržiava vodu. Jeho nevýhodou je potreba veľkej plochy pre zber tepla. Výhodou je vysoká účinnosť. V porovnaní s čerpadlom vzduch voda je to až o 30 %. Druhý spôsob — suchý vrt má stabilný výkon. Môžete ho využiť aj pri nízkych teplotách. Má tiež nízke náklady na prevádzku. Nevýhodou je vyššia počiatočná investícia.

Tepelné čerpadlo vzduch — vzduch

Tepelným čerpadlom vzduch — vzduch môžeme nazvať, aj keď to nie je celkom technicky správne, každú klimatizáciu, ktorá sa dá využiť aj na kúrenie. Skladá sa z vonkajšej jednotky, ktorá získava teplo z okolia domu a vnútornej, ktorá ohrieva interiér. Ak je potrebné interiér ochladiť, funguje na opačnom princípe. Tepelné čerpadlo vzduch — vzduch môže byť tiež súčasťou jednotiek riadeného vetrania s rekuperáciou. Nevýhodou tohto typu je, že nevykuruje celý dom rovnomerne.

Login

Register

terms & conditions