Konštrukčný systém DIFFUFORM

Nízkoenergetický dom DIFFUFORM je v prevedení difúzne otvorenej konštrukcie, kde typickou funkčnou fyzikálnou veličinou je práve difúzia, ktorá je dobrým pomocníkom pri zaistení dlhej životnosti stavieb s nadštandardnými parametrami stien a zdravej vnútornej klímy. Pri tomto riešení ide o mechanizmus, ktorý cez steny transportuje vlhkosť v rôznej intenzite, a to oboma smermi (tzv. schopnosť steny dýchať).

Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorených konštrukcií je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby. V skladbe je umiestnený materiál s najvyšším difúznym odporom, čo najbližšie k interiérovému povrchu. Takýto materiál má obmedzenú paropriepustnosť, avšak nie je úplne difúzne uzavretý. Táto konštrukcia sa dokáže vysporiadať so stavebnou a prevádzkovou vlhkosťou.

Zaistenie správneho fungovania nízkoenergetickej drevostavby je vo všeobecnosti podmienené vhodným návrhom, dôsledným vyhotovením konštrukčných detailov a elimináciou tepelných mostov. Drevostavba s takýmito parametrami sa vyznačuje vynikajúcimi akumulačnými schopnosťami, nízkymi tepelnými stratami a až 80-percentnou úsporou nákladov na vykurovanie.

Skladba obvodovej steny difúzne otvorenej konštrukcie DIFFUFORM stavby na Kľúč

  1. Povrchová úprava obvodovej steny (maľovka, obklad).
  2. Sádrokartón hrúbky 12,5 mm (podľa umiestnenia sa používajú protipožiarne sadrokartónové dosky RF alebo vodeodolné protipožiarne sadrokartónové dosky RFI).
  3. Izolačná predsadená stena, v ktorej sú vedené rozvody vodinštalácii a elektroinštalácii pre zabránenie porušenia parozábrany vytvorenej z konštrukcie CD a UD profilov.
  4. Izolácia predsadenej steny ISOVER UNIROL PLUS hrúbky 50mm je vysokokvalitný produkt zo sklenej vlny. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,036 W/m.K.
  5. OSB 3 doska hrúbky 12 mm.
  6. Drevená rámová konštrukcia z KVH hranolov hrúbky 60 x 140 mm.
  7. Izolácia ISOVER Woodsil hrúbky 140mm. Izolačné dosky z kamennej vlny s vynikajúcimi tepelno a zvukovoizolačnými vlastnosťami. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/(m.K).
  8. DHF doska hrúbky 15 mm je difúzne otvorená a vlhku odolná drevovláknitá doska na vonkajšie opláštenie steny.
  9. ISOVER TF PROFI z čadičovej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna s vynikajúcimi tepelno izlačnými vlastnosťami. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,036 W/m.K.

Login

Register

terms & conditions