Konštrukčný systém COMFORT

Nízkoenergetický dom COMFORT svojou skladbou patrí už do nízkoenergetického štandardu. Skladba COMFORT je kvalitná difúzne uzatvorená konštrukcia, ktorá je najčastejšie používaný a cenovo najdostupnejší systém výstavby drevostavieb. Pozostáva z fasádného systému z polystyrénu s omietkou a sieťkou, z drevenej konštrukcie s OSB doskou a tepelnou izoláciou a najdôležitejšou paronepriepustnou fóliou s inštalačnou predstenou uzatvorenou sádrokartónom. Parozábrana zábraňuje vniknutiu nežiadúcej vlhkosti do konštrukcie, ale aj vytvoreniu vzduchotesnej roviny. Všetky rozvody vody, elektriny, kúrenia sú vedené v inštalačných predstenách a nenarúšajú vrstvu parozábrany. Pokiaľ je nutné parozábranu z technických dôvodou narušiť napr. eletroinštáláciou, musia sa použiť špeciálne AIR STOP manžety a tmely. Použitím inštalačnej predsteny nedochádza k tzv. “poteniu” fólie. Vzniknutú vlhkosť je nutné z interiéru odstrániť vetraním cez okná, dvere, digestor, alebo rekuperáciou (riadené vetranie). Dôkladná montáž a kvalita paronepriepustnej fólie dokáže predĺžiť životnosť konštrukcie a tepelnoizolačných materiálov a vďaka vzduchotesnej rovine ušetriť aj nemalé finačné prostriedky za vykurovanie.

Kvalitu prevedenia montáže parozábrany je možné otestovať špeciálnym BLOWER DOOR TESTOM, ktorý používa aj firma DrevoDom Zvolen.

Samotné panely sa vyrábajú vo výrobnej hale na špeciálnych stoliciach tak, aby bola zaručená presnosť a rovnosť jednotlivých panelov na základe podrobnej výrobno-montážnej dokumentácie. To zaručuje presnosť a rýchlosť samotnej výstavby.

Všetky použité materiály majú vynikajúcu požiarnu odolnosť. Zvuková izolácia stavby dosahuje nadštandardných parametrov presahujúcich príslušné normy a to najmä vďaka sendvičovej skladbe stien a plošnej hmotnosti jednotlivých vrstiev konštrukcií.

Skladba obvodovej steny difúzne uzatvorenej konštrukcie COMFORT na Kľúč

  1. Fasádny polystyrén ISOVER EPS 70F hrúbky 160 mm.
  2. OSB 3 doska hrúbky 12 mm.
  3. Izolácia ISOVER Woodsil hrúbky 140mm. Izolačné dosky z kamennej vlny s vynikajúcimi tepelno a zvukovoizolačnými vlastnosťami. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/(m.K).
  4. Drevená rámová konštrukcia z KVH hranolov hrúbky 60 x 140 mm.
  5. Parozábrana Delta Dawi GP.
  6. OSB 3 doska hrúbky 12 mm.
  7. Izolácia predsadenej steny ISOVER UNIROL PLUS hrúbky 50mm je vysokokvalitný produkt zo sklenej vlny. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,036 W/m.K.
  8. Sádrokartón hrúbky 12,5 mm (podľa umiestnenia sa používajú protipožiarne sadrokartónové dosky RF alebo vodeodolné protipožiarne sadrokartónové dosky RFI).
  9. Povrchová úprava obvodovej steny
  10. Izolačná predsadená stena, v ktorej sú vedené rozvody vodinštalácii a elektroinštalácii pre zabránenie porušenia parozábrany vytvorenej z konštrukcie CD a UD profilov.

Login

Register

terms & conditions