Nízkoenergetický dom DIFFUFORM

Konštrukčný systém DIFFUFORM

Nízkoenergetický dom DIFFUFORM je v prevedení difúzne otvorenej konštrukcie, kde typickou funkčnou fyzikálnou veličinou je práve difúzia, ktorá je dobrým pomocníkom pri zaistení dlhej životnosti stavieb s nadštandardnými parametrami stien a zdravej vnútornej klímy. Pri tomto riešení ide o mechanizmus, ktorý cez steny transportuje vlhkosť v rôznej intenzite, a to oboma smermi (tzv. schopnosť steny dýchať).
Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorených konštrukcií je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby. V skladbe je umiestnený materiál s najvyšším difúznym odporom, čo najbližšie k interiérovému povrchu. Takýto materiál má obmedzenú paropriepustnosť, avšak nie je úplne difúzne uzavretý. Táto konštrukcia sa dokáže vysporiadať so stavebnou a prevádzkovou vlhkosťou.

Zaistenie správneho fungovania nízkoenergetickej drevostavby je vo všeobecnosti podmienené vhodným návrhom, dôsledným vyhotovením konštrukčných detailov a elimináciou tepelných mostov. Drevostavba s takýmito parametrami sa vyznačuje vynikajúcimi akumulačnými schopnosťami, nízkymi tepelnými stratami a až 80-percentnou úsporou nákladov na vykurovanie.

Obsah vyhotovenia ultranízkoenergetického domu DIFFUFORM