Nízkoenergetický dom COMFORT

Konštrukčný systém COMFORT

Nízkoenergetický dom COMFORT svojou skladbou patrí už do nízkoenergetického štandardu. Skladba COMFORT je kvalitná difúzne uzatvorená konštrukcia, ktorá je najčastejšie používaný a cenovo najdostupnejší systém výstavby drevostavieb. Pozostáva z fasádného systému z polystyrénu s omietkou a sieťkou, z drevenej konštrukcie s OSB doskou a tepelnou izoláciou a najdôležitejšou paronepriepustnou fóliou s inštalačnou predstenou uzatvorenou sádrokartónom. Parozábrana zábraňuje vniknutiu nežiadúcej vlhkosti do konštrukcie, ale aj vytvoreniu vzduchotesnej roviny. Všetky rozvody vody, elektriny, kúrenia sú vedené v inštalačných predstenách a nenarúšajú vrstvu parozábrany. Pokiaľ je nutné parozábranu z technických dôvodou narušiť napr. eletroinštáláciou, musia sa použiť špeciálne AIR STOP manžety a tmely. Použitím inštalačnej predsteny nedochádza k tzv. “poteniu” fólie. Vzniknutú vlhkosť je nutné z interiéru odstrániť vetraním cez okná, dvere, digestor, alebo rekuperáciou (riadené vetranie). Dôkladná montáž a kvalita paronepriepustnej fólie dokáže predĺžiť životnosť konštrukcie a tepelnoizolačných materiálov a vďaka vzduchotesnej rovine ušetriť aj nemalé finačné prostriedky za vykurovanie.

Kvalitu prevedenia montáže parozábrany je možné otestovať špeciálnym BLOWER DOOR TESTOM, ktorý používa aj firma DrevoDom Zvolen.

Samotné panely sa vyrábajú vo výrobnej hale na špeciálnych stoliciach tak, aby bola zaručená presnosť a rovnosť jednotlivých panelov na základe podrobnej výrobno-montážnej dokumentácie. To zaručuje presnosť a rýchlosť samotnej výstavby.

Všetky použité materiály majú vynikajúcu požiarnu odolnosť. Zvuková izolácia stavby dosahuje nadštandardných parametrov presahujúcich príslušné normy a to najmä vďaka sendvičovej skladbe stien a plošnej hmotnosti jednotlivých vrstiev konštrukcií.

Obsah vyhotovenia ultranízkoenergetického domu COMFORT