Výroba a montáž

Vlastná výroba

Vďaka vlastnej, certifikovanej výrobe s kvalifikovanými pracovníkmi, firma DrevoDom Zvolen produkuje komponenty každého domu samostatne. Individuálne časti na mieru – steny, stropy a strešné prvky sú vyrobené bez ohľadu na počasie, a pod neustálou kontrolou kvality. Vysoká úroveň prefabrikácie a spôsobu výroby umožňuje krátku a tak nákladovo efektívnu dobu výstavby.

DrevoDom Zvolen stavia výhradne z dreva, ktoré spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu – sušené a hobľované rezivo (KVH pre stenové a stropné panely, C24 pre strešné väzníky). Kvalita firmy DrevoDom Zvolen závisí na úzkej spolupráci s odborne zdatnými a certifikovanými dodávateľmi stavebných materiálov.

Pozrite si video priamo z našej výroby a tiež z výstavby drevodomu od výroby jednotlivých dielov až po hrubú stavbu

Kvalitná montáž

V dohodnutom termíne sa vyrobené časti ako sú steny, stropné a strešné prvky vykladajú na mieste stavby pomocou žeriavu a kvalifikovaných pracovníkov, kde sa montujú. Všetky časti sú presne spojené dohromady, aby vytvorili dokonalý celok.

Firma DrevoDom Zvolen disponuje vlastným montážnym tímom pre výstavbu montovaných domov a väzníkových krovov. Rovnako aj odborné práce, ako sú elektroinštalácie, vodoinštalácie, vykurovanie, montáž sadrokartónov, obklady a dlažby, zatepľovacie práce atď. sú zabezpečované na základe dlhodobo overenej spolupráce s jednotlivými subdodávateľmi, čo výrazne prispieva k dosiahnutiu vysokej kvality prevedených prác.

DrevoDom Zvolen stavia výhradne z dreva, ktoré spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu – sušené a hobľované rezivo (KVH pre stenové a stropné panely, C24 pre strešné väzníky). Kvalita firmy DrevoDom Zvolen závisí na úzkej spolupráci s odborne zdatnými a certifikovanými dodávateľmi stavebných materiálov.

Login

Register

terms & conditions