Orientačná cena výstavby drevodomu

Orientačná cena výstavby drevostavby rodinného domu je stanovená na základe známych, praxou overených cien štandardných stavebných materiálov. Vzhľadom k individuálnemu prístupu jednotlivých stavebníkov pri výbere konkrétnych materiálov a výrobkov použitých pri výstavbe rodinného domu je však možné konečnú cenu výstavby domu stanoviť až po konečnom zapracovaní všetkých požiadaviek investorov do celkového rozpočtu stavby. Vzhľadom na to, že dom musí byť plne funkčný, musíte okrem rodinného domu rátať aj s nákladmi na prípojky inžinierskych sietí, spevnené plochy okolo domu, oplotenie, terénne a sadové úpravy.

V štandardnom prevedení orientačná cena montovaného domu na "kľúč" obsahuje tieto položky:

 • zemné práce s presunom zeminy do 100m, 
 • osadenie rodinného domu podľa projektovej dokumentácie
 • štrkový podsyp pod základy domu a zhutnený násyp pod dosku (použitie penového skla nie je súčasťou rozpočtu)
 • základové konštrukcie – pásy, pätky podľa projektu
 • hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, 
 • penetračný náter
 • obvodové a vnútorné panelové drevené steny
 • vnútorné deliace panelové priečky
 • montované drevené stropné konštrukcie pri poschodových domoch
 • výklopné schody
 • drevený krov, alebo väzníkový krov podhľadom so zaveseného sadrokartónu
 • strešná krytina, vrátane doplnkov, strešná fólia, upresní sa podľa požiadavky investora
 • klampiarske konštrukcie
 • komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek, prípadne vonkajšie komíny podľa projektu
 • okná a dvere plastové biele
 • strešné okná bez doplnkov, svetlovody, svetlíky od spoločnosti VELUX
 • garážové vráta výklopné
 • vnútorné inštalácie – vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia, končiace 1 m od domu
 • ústredné kúrenie klasické, plynový kondenzačný kotol, solárny ohrev
 • alternatíva vykurovania tepelným čerpadlom je len súčasťou projektu, nie je v cene uvažovaná
 • rekuperáciu vzduchu – cenová ponuka od dodávateľa, súčasť projektu
 • doskové (rebríkové) vykurovacie telesá
 • vnútorné obklady stien sadrokartónom podľa účelu miestností
 • zateplenie vonkajších obvodových konštrukcií zatepľovacím systémom hr.160 mm, vonkajšia silikátová omietka škrabaná 2 mm
 • interiérové dvere s kovaním a zárubne obložkové, podľa výberu investora
 • sadrokartónové podhľady podľa účelu miestnosti
 • tepelné izolácie podláh
 • tepelné izolácie striech
 • tepelné izolácie stropov (podkrovia) vrátane parozábrany
 • betónový poter podláh
 • práca na obkladoch a dlažbe (materiál na vlastné náklady)
 • práca na zariaďovacích predmetoch: umyvadlá, vaňa, WC, sprcha. výtokové armatúry (materiál na vlastné náklady)
 • elektro-vypínače, zásuvky, upresnia sa podľa požiadaviek investora, bleskozvod
 • vnútorné maľby stien a stropov – farba biela

Uvedenú cenu „stavba na kľúč“ pri jednotlivých rodinných domoch považujte len ako orientačnú. Konečná cena rodinného podľa našej skúsenosti môže byť vyššia. Bude upresnená pri ponukovej cene pred realizáciou, najlepšie až pri realizácii.

Bude záležať na Vašich požiadavkách, výbere stavebných materiálov a prvkov. Túto cenu pochopiteľne ovplyvňuje i cenová úroveň, rôzne akciové ceny dodávateľov stavebných materiálov. Najideálnejšie je pred realizáciou upresniť všetky rozpočtované súčasti stavby.

Ďalšie náklady na stavbu domu, ktoré nie sú v ponukovom rozpočte vyčíslené, môžu byť napríklad poplatky za odvoz zeminy na skládku a stavebného odpadu, zariadenie staveniska a ostatné vedľajšie rozpočtové náklady stavby. Dôležité je miesto stavby, prístup na stavbu, vzdialenosť od nášho sídla firmy ohľadne dopravných nákladov stavby.

Chcete ušetriť?

Odporúčanie – hrubá stavba od nás

Postavíme Vám hrubú stavbu – skelet vonkajších a vnútorných stien, prípadne strop pri poschodových rodinných domoch, väzníkový krov podľa typu v projekte a ukončíme ho fóliou s kontralatami. Ostatné si môžete zabezpečiť svojpomocne. Pri dorobení stavby Vám poradia a pomôžu naši pracovníci. Takýmto typom výstavby ušetríte nemalá finančné prostriedky. Okná a dvere si môžete objednať už pred realizáciou hrubej stavby.

Login

Register

terms & conditions